Ukrainian English
Звернення директора Інституту
Про інститут
Співпраця з регіонами
Психіатричні та наркологічні служби в регіонах України
Карти психіатричної та наркологічної служби України
Міжнародна співпраця
Рада молодих вчених
План роботи
Діяльність
Журнал "Архів Психіатрії"
Про журнал
Авторам
Вимоги до публікації статей
Контакти
Архів
Наукова бібліотека
Бібліотечний фонд
Методичні рекомендації
Статті
Буклети
Дисертаційний фонд
Автореферати дисертацій
Звіт про роботу наукової бібліотеки
Міжнародний медичний спеціалізований науково-практичний журнал
Про журнал
Авторам
Вимоги до публікації статей
Контакти
Архів
Телефонний довідник
Статистичні дані
Реєстр державних закупівель
Клінічні протоколи та настанови у галузі охорони психічного здоров'я
Аутизм
Депресія
Епілепсія
ПТСР
Деменція
Гендерна дисфорія
Державний формуляр лікарських засобів

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (УкрНДІ ССПН МОЗ України) було створено у 1984 році як Українську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту загальної та судової психіатрії ім. В.П. Сербського (Москва).
З листопада 2012 року по теперішній час директором Інституту є д.мед.н. Пінчук Ірина Яківна, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Психіатрія і наркологія».

Інститут, як головна установа МОЗ України з питань соціальної і судової психіатрії, сприяє удосконаленню організації системи охорони психічного здоров’я, розробці сучасних науково обґрунтованих методик профілактики, лікування, реабілітації та реадаптації пацієнтів з вадами психічного здоров’я, з метою відновлення їх повноцінного функціонування у суспільстві, та керується у своїй діяльності пріоритетними напрямами наукової та соціальної політики, визначеними Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, потребами практичної охорони здоров’я.
На сьогодні колектив УкрНДІ ССПН МОЗ України – це 69 співробітників, з них 46 наукових працівників (у тому числі 10 докторів медичних наук, 13 кандидатів медичних наук та 2 кандидати психологічних наук), які працюють над розв'язанням актуальних проблем у сфері соціальної психіатрії (медико-соцільні проблеми терапії пcихічних розладів у дорослих, дітей та підлітків, осіб похилого віку, психосоматична медицина, дитяча психіатрія, примусові психіатричні заходи, психіатрична допомога засудженим), судово-психіатричної експертизи (судово-психіатрична експертиза залежних станів, комплексна судово-психіатрична експертиза) та наркології (хімічні та нехімічні форми аддикції – проблеми профілактики залежності від психоактивних речовин, тютюну, азартних ігор, Інтернету).
У складі УкрНДІ ССПН МОЗ України – 8 наукових відділів, у рамках яких у 2014 році виконуються 9 прикладних науково-дослідних робіт.
В Інституті функціонує консультативно-поліклінічне відділення, яке забезпечує висококваліфіковану амбулаторну консультативно-діагностичну та лікувально-профілактичну допомогу населенню України, переважно особам з діагностично складними та резистентними до лікування формами психічних розладів і ускладненнями психофармакотерапії. Лікарями – судово-психіатричними експертами Інституту проводяться повторні та особливо складні судово-психіатричні експертизи у цивільному та кримінальному процесах. Інститут випускає 2 фахові журнали: «Архів психіатрії» та «Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал».
В УкрНДІ ССПН МОЗ України з 28 жовтня 1998 року функціонує Спеціалізована вчена рада Д 26.620.01 з правом проводити захист кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 14.01.16 – «Психіатрія», 14.01.17 – «Наркологія».
Науково-практична діяльність Інституту у 2013 році здійснювалась як на теренах України, так і на міжнародному рівні – спільно з провідними науковцями Росії, Білорусі, Німеччини, Великобританії, Литви, Франції, Португалії, Іспанії, Італії, Ірландії, Польщі.

Банер
Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite